Ey güzel Allahım!
Hikmetinden sual olunmaz
Sormayacağım bunu dahi
Cevabına nail olunmaz