Yar yoluna
Baş koydum olmadı
Bıraktım çay koydum
Dolmadı soğudu sessizlik