Rüzgar durgun
Fırtına süt liman
İsyanlar özlüyorum
Hiç onmayan