Istırabı benden
Elemi senden
Öyle sevdim seni
Geçtim hepsinden
İkiden az
Hiçten hallice
Küsuratta kayboldum