Düştü rahim damlarına
Nasıl sevgi ne ızdırap
Tüydü dünya alemine
Kalmadı arap
Kalmadı harap