Göz ikidir dünyadır
Görmemek mümkün
Gönül tektir hüdadır
Sevmemek ne mümkün