Hepsi hiçtir
Alem piçtir
Dil söğüş
An geviş
Kim biliş
Sev seviş
Eepsi kedi
Bu değil

Nefse Abendega